Markedets nemmeste bleløsning

Løsningen, består af et engangklistermærke og 2 forskellige typer læsere, som begge kan aflæse sensoren og dermed fugtniveauet i en ble.

Klistermærket som indeholder en sensor kan placeres hurtigt og enkelt udvendigt på en hvilken som helst type ble i forbindelse med et bleskift.

Når man ønsker at vide fugtniveauet i en ble, kan det med den mobile læser gøres ved at pege læseren i retning af bleen og status kan herefter aflæses på displayet. Afhængigt af hvor tykt tøj en borger har på, kan aflæsningen foretages op til en meters afstand.

Hvis aflæsningen skal ske med den stationære læser, tændes denne på “tænd/sluk” knappen. Læseren afgiver nu alarm til det eksisterende nødkald hvis fugtniveauet når til et hvis punkt.

Den stationære læser er også en effektiv senge alarm. Hvis funktionen aktiveres på læseren, giver den også alarm hvis borger forlader plejesengen.